Ogłoszenie Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Brak zdjęcia
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny siła zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na rozlicznych poziomach zarządzania), jakże również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w ten sposób by przynosiły one jakim sposobem największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny także wewnętrzny (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu również powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Oferta:

Kontakt: Ernest, Stalowa Wola, tel. 5052635543, email: kernest-k957@gazeta.pl
Data dodania: 08-12-2019